Welkomstwoord 23-3-2022 van voorzitter Piet

Namens bestuur CBMP heet ik u hier bij Bowling Westland De Lier vanavond van harte welkom -op de eerste gelegenheid na 2 jaar kriebelhoest- elkaar weer -zoals we dat gewend zijn- te kunnen ontmoeten.

Bestuur en feestcommissie hebben gemeend gelijk maar eens goed uit te pakken met deze activiteiten:

  • Elkaar weer zien
  • Beetje ouwenouwen
  • Balletje gooien en
  • hapje eten met aansluitend nog wat napraten onder het genot van een drankje.

We zijn de feestcommissie onder aanvoering van Marco van Veen en Fred v.d. Burg zeer erkentelijk voor het op poten zetten van deze avond. Dank!

Er zijn genoeg onderwerpen te bespreken als er zoveel tegelijk in de wereld gebeurt.

Ik ga ze u niet allen noemen, maar help u een beetje op weg mocht er toch een stilte vallen!

Dat het ons allen zorgen baart, bij wat er in de wereld gebeurt, is wel zeker.

Het is in ieder geval te hopen, dat het voor een ieder snel de goeie kant uitgaat met het geschil in Oost-Europa en alle vijandelijkheden snel tot het verleden behoren, want daarnaast hebben we zat zaken, die onze aandacht ook verdienen. Zoals:

Verdere ontsluiting van het gebied is een wens, net zoals de bouw van duurzame woningen, bedrijventerreinen, etc. De Blankenburgtunnel zit eraan te komen.

De motor van onze welvaart, de glastuinbouw, moet aan de praat gehouden worden en verdient beter op gebied van renovatie, innovatie, duurzaamheid, veiligheid en energie.

Ondermijning op onze bedrijventerreinen moet beteugeld worden!

Een nieuwe coalitie treedt spoedig in Westland aan, nadat de kiezer vorige week gesproken heeft, en wens, dat deze nieuwe coalitie de komende 4 jaar veel voor het Westlandse bedrijfsleven en onze leden van CBMP kan gaan betekenen.

Verder maak ik hier ook van de gelegenheid gebruik om de wens uit te spreken, dat zich spoedig nieuwe, jonge leden zullen melden om ons ledenbestand te komen versterken. Misschien kunt u allen een handje helpen ze te stimuleren eens mee te komen of het bestuur te benaderen.

Onze club is immers ondertussen meer als alleen een club van gezellige zakenrelaties.

We hebben zitting in VNO/NCW West en zijn een serieuze gesprekspartner bij Gemeente en Overheid, als je denkt aan mogelijke subsidievormen zoals de Provinciale  Stimuleringssubsidie Verduurzaming Bedrijventerreinen. Tegen alle verwachtingen in bleek dit toch aan 1 kant -om de subsidie te bemachtigen- een succes te zijn, echter aan de andere kant vraagt het van uw bestuur de nodige aandacht en verantwoording om dit voor de deelnemende bedrijven in goede banen te leiden.  Uw medewerking daarbij is van essentieel belang! Ben daar Bert en Paul zeer erkentelijk voor!   

Echter zullen zij als bestuursleden dit jaar onze club gaan verlaten omdat hun termijn inmiddels ruimschoots overschreden is en zijn we naarstig op zoek naar mensen, die er interesse en plezier in hebben ons bestuur te komen versterken. Hou het in de gaten en laat het ons weten!

Nog 1 klein puntje: Uiteraard is het voor ons geen probleem om het er ook nog over te hebben hoe goed je vanavond wel niet gegooid hebt met de ballen!

Ik breng een toast uit op uw gezondheid, uw sportief en zakelijk instinct te willen scoren en wens u allen een genoeglijke avond!