Belangrijke Mededeling voor Onze Leden betreffende de Brand op Bedrijventerrein Poeldijk

Foto Rodi.nl Brand Poeldijk

Foto: Rodi.nl 

Aan alle leden en betrokkenen van CBMP,

Met betrekking tot de recente brand op het bedrijventerrein in Poeldijk willen wij u het volgende mededelen:

Op 2 februari 2024 heeft er een grote uitslaande brand plaatsgevonden bij BOLA Maritiem, welke aanzienlijke impact heeft gehad op de omgeving en de bedrijven op het bedrijventerrein de Planeten. Wij zijn diep geraakt door de gebeurtenissen en onze gedachten zijn bij alle betrokkenen.

Het incident heeft de noodzaak voor een verenigd front van bedrijven in onze regio onderstreept. Het is in deze tijden dat de kracht van samenwerking en gemeenschappelijke ondersteuning onmiskenbaar wordt. Onze vereniging stond al vroeg in contact met de Gemeente Westland en andere lokale autoriteiten om de belangen van onze leden te behartigen en ondersteuning te bieden waar mogelijk.

Dankzij de inzet van ons secretariaat, het bestuur en de snelle communicatie met de gemeente konden we de nodige informatie verzamelen en verspreiden aan Gemeente Westland. Dit incident onderstreept het belang van verbondenheid en de waarde die een organisatie zoals de onze kan bieden in tijden van crisis.

Voor de getroffen bedrijven, waaronder panden genummerd 53 t/m 63, bestaat de kans dat deze volledig gesloopt moeten worden. Wij adviseren alle omliggende bedrijven om alert te zijn op mogelijke schade aan hun eigendommen en contact op te nemen met hun verzekeraar.

Er zal een evaluatie-overleg plaatsvinden eind deze maand, waarbij wij alle ondernemers in het gebied uitnodigen om deel te nemen. Verdere details hierover zullen nog gecommuniceerd worden.

Mocht u ondersteuning nodig hebben of vragen hebben over hoe verder te gaan na dit incident, neem dan contact op met ons. Wij staan klaar om u te ondersteunen en te adviseren.

Met oprechte betrokkenheid,

Piet Zwinkels
Voorzitter CBMP