Club voor Bedrijven Monster-Poeldijk

De Club voor Bedrijven Monster-Poeldijk is op 3 mei 1989 opgericht door een aantal ondernemers, te weten Piet van der Hoeven, Frans Franken en Martin van Tol. Op dit moment zijn ca. 60 bedrijven aangesloten (ter verduidelijking: lokale winkeliersverenigingen zijn aangesloten bij MKB Westland).

Bekijk onze leden

20200706 105304

Regionale en lokale netwerkmogelijkheden

Het uitwisselen van ervaringen met collega-ondernemers in een netwerk is een van de meest gebruikte manieren waarop de ondernemer aan informatie komt. Via de Club voor Bedrijven Monster-Poeldijk vindt u die collega-ondernemer.

Lokale bedrijvenclubs

Alle lokale bedrijvenclubs zoals CBMP, Inter Wateringen, IKN, etc. zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van VNO-NCW West. Hierdoor worden de belangen van de leden in gemeente Westland behartigd op o.a. het gebied van infrastructuur, veiligheid, regelgeving en vergunningen.

Er zijn ca 6 bijeenkomsten per jaar, waaronder bedrijfsbezoeken, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.

Word lid

20200706 111213

Doelgroep

Alle ondernemers die zijn gevestigd in de kernen Monster en Poeldijk van de gemeente Westland

Doelstelling

Het bevorderen en in stand houden van de contacten tussen de ondernemers, alsmede het behartigen van de belangen richting provinciale en (semi)-overheidsinstellingen.

Contributie

De contributie is per kalenderjaar 330,- euro / per bedrijf (ex.btw).

Activiteiten

Themabijeenkomsten met gastsprekers en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen.

Doelstellingen

De Club voor Bedrijven Monster-Poeldijk heeft als doelstellingen:

  • door samenwerking de belangen van alle ondernemers die gevestigd zijn in de kernen Monster en Poeldijk van de gemeente Westland te behartigen
  • de leden naar ‘buiten’ te vertegenwoordigen
  • het uitwisselen van kennis en ervaring
  • het stimuleren en in stand houden van organisaties en activiteiten met een sociaal en cultureel karakter in Monster en Poeldijk
  • het periodiek houden van bijeenkomsten met een sociëteitskarakter (‘netwerken’).

Word lid

20200706 110722